1050 rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia 2016 r. zapoczątkowane zostały obchody 1050 rocznicy chrztu Polski.

Chrzest Mieszka I, księcia Polan zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy i doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim.

Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno – kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przyjmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Proces ten trwał wiele lat i doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców państw zachodnich.

Aktualności