Sprzątamy Świat

W dniu 22 września 2014 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji ,, Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Do udziału w akcji zachęcała uczniów przygotowana wcześniej gazetka na korytarzu szkolnym. Hasło tegorocznej akcji brzmiało ,,Turysto- chroń środowisko ”.
Uczniowie klas III c, V a oraz VI a  zaopatrzeni w rękawice ochronne i plastikowe worki, pod opieką nauczycieli p. Elżbiety Sarzyńskiej, p. Anny Skorupy i p. Agnieszki Kawy sprzątali teren wokół szkoły, Domu Kultury i okoliczny park. Zebrane odpady tj. makulaturę, plastik i odpady komunalne uczniowie na miejscu segregowali do odpowiednich worków.
Przed wyjściem w teren nauczyciele będący odpowiedzialni za poszczególne klasy zapoznali uczniów z zasadami zachowania podczas trwania akcji zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami.
W ramach akcji w szkole wśród uczniów klas IV – VI został ogłoszony konkurs przyrodniczo – plastyczny. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatów zachęcających do dbania o środowisko. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

Aktualności