Lekcja przyrody w terenie.

Dnia 6.10.2014 r. klasa IV a  pod opieką  p. E. Sarzyńskiej uczestniczyła w lekcji przyrody, która odbyła się poza salą lekcyjną. Miejscem zajęć był teren wokół                 szkoły  PSP 1.Uczniowie z wielkim zaangażowaniem poznawali sposoby obserwacji przyrody za pomocą narządów zmysłów tj. wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Korzystali również z pomocy przyrodnika: lupy, taśmy mierniczej i kompasu. Poszczególni uczniowie dokonywali pomiaru obwodu drzew rosnących wokół szkoły, nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew korzystając z atlasu drzew oraz wyznaczali kierunki geograficzne przy użyciu kompasu i własnego cienia. Wyniki swoich obserwacji zapisywali na przygotowanych kartach pracy.

Lekcja mogła się odbyć dzięki słonecznej jesiennej pogodzie.

Aktualności