Konkurs z języka angielskiego „ Christmas Card”

Dnia 19 grudnia 2014 roku odbyła się I – wsza edycja szkolnego konkursu na kartkę świąteczną ,, Christmas Card’’ z życzeniami w języku angielskim. Konkurs został ogłoszony i przeprowadzony przez nauczycielkę języka angielskiego panią Dorotę Paleń – Zagulską.
Głównym celem konkursu było promowanie uczniów zdolnych wśród wszystkich klas szkoły podstawowej, a także rozwijanie ich zainteresowań językiem obcym, wdrażanie i motywowanie do nauki, pobudzanie twórczego myślenia oraz kształtowanie estetyki wypowiedzi pisemnych. Konkurs ,, Christmas Card’’ cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, napłynęło ok. 50 kartek. Wybór nie był łatwy, ale ostatecznie trzy kartki zostały nagrodzone.
Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały, technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, samodzielność wykonania pracy i poprawność językową.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Oskar Herdzik klasa III a
II miejsce – Żaneta Jabłońska IV a
III miejsce – Jakub Bukowy IV B

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez wydawnictwo Express Publishing.

Organizator konkursu – opiekun Kółka przedmiotowego z języka angielskiego „Anglomaniacy” – Dorota Paleń – Zagulska.

 

 

 

 

 

Aktualności