CZY BĘDZIE U NAS WRESZCIE BOISKO…???

Oto jest pytanie…!!! Wytęsknione i od wielu lat wyczekiwane. Warto dostrzec, że  mimo braku boiska, nasze dzieci osiągają wysokie  wyniki w zawodach sportowych.

http://rst24.pl/edukacja/dzieci-z-psp-nr-1-cwicza-w-blocie-i-piachu/

http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=32169

Aktualności