Spotkanie dla Beneficjentów

Udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do realizacji projektu. Spotkanie dla Beneficjentów rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej’’ realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna odbyło się w Warszawie 20 września 2023 i okazało się niezwykle pomocne.

W Spotkaniu dla Beneficjentów wzięła udział koordynatorka projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli pani Marzena Janusz. Zakres treściowy spotkania obejmował tak ważne kwestie, jak : Najważniejsze postanowienia, załączniki do umowy, identyfikacja wizualna, zasada równości szans, dopuszczalne zmiany w projekcie, grupa docelowa projektu. Zarządzanie przedsięwzięciem-kwestie jakościowe; sprawozdawczość bieżąca-formularz CST;  Upowszechnienie i ewaluacja; Zarządzanie przedsięwzięciem-kwestie finansowe; konsultacje indywidualne z opiekunami projektu.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować opiekunce naszego projektu Pani Ewelinie Michór, reprezentującej Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój/ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji/ Narodową Agencję Programu Erasmus+ za dotychczasową pomoc w pracy nad realizacją zadań projektowych.

 

 

Aktualności