Upublicznienie wyników autoewaluacji w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie

Dnia 18 kwietnia 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego miało miejsce upublicznienie wyników autoewaluacji w zakresie działań zdrowotnych. Od wielu lat należymy do sieci SzPZ, podejmujemy liczne działania prozdrowotne wśród naszych uczniów, pracowników, rodziców uczniów i w środowisku lokalnym. Obecnie jesteśmy na etapie ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Głównym celem spotkania była prezentacja wyników autoewaluacji przygotowana i poprowadzona przez szkolne koordynatorki Zespołu ds. Promocji Zdrowia panie Elżbietę Sarzyńską oraz Anetę Tietze. Część artystyczną zaprezentowały nasi najmłodsi członkowie społeczności szkolnej – dzieci ze szkolnego oddziału przedszkolnego pod opieką pań Patrycji Walec i Anny Machały. Dzieci śpiewały, tańczyły i recytowały teksty o charakterze prozdrowotnym.

Głos zabrały również Pani Dyrektor szkoły Małgorzata Kalinka, Pani Wojewódzka Koordynator Sieci PPZ/SzPZ dr Barbara Wolny oraz Panie z Rady Rodziców Szkoły Anna Pyrkosz i Małgorzata Gotfryd.

Wśród przybyłych gości znaleźli się:

 • członkowie społeczności szkolnej:
 • Pani Małgorzata Kalinka dyrektor PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Grażyna Merkiel wicedyrektor PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Anna Pyrkosz przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 1 w Stalowej Woli, pracownik MOPS w Stalowej Woli,
 • Pani Małgorzata Gotfryd zastępca przewodniczącej Rady Rodziców PSP nr 1 w Stalowej Woli, kierownik Dziennego Domu Senior + przy MOPS w Stalowej Woli,
 • Pani Elżbieta Sarzyńska nauczyciel biologii, geografii, przyrody, szkolny koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Aneta Tietze nauczyciel biologii, chemii, przyrody, szkolny koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Agata Głaz nauczyciel wychowania fizycznego PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Małgorzata Jarocka pedagog szkolny PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Marta Surma nauczyciel współorganizujący PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Patrycja Walec nauczyciel oddziału przedszkolnego PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Anna Machała nauczyciel oddziału przedszkolnego PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pan Bartłomiej Wiatrzyk pracownik niepedagogiczny, sekretarz PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Katarzyna Churzępa pielęgniarka szkolna PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • Pani Anna Penc pracownik niepedagogiczny, intendent PSP nr 1 w Stalowej Woli,
 • uczniowie PSP nr 1 w Stalowej Woli reprezentujący Samorząd Uczniowski.
 • osoby spoza społeczności szkolnej:
 • Pani dr Barbara Wolny Wojewódzki Koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu,
 • Pani Elżbieta Wasyliszyn dyrektor PSP nr 3 w Stalowej Woli,
 • Pani Dorota Kornek dyrektor PSP nr 5 w Stalowej Woli,
 • Pani Alicja Bartoszek dyrektor PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli,
 • Pani Lucyna Żminda dyrektor PSP nr 9 w Stalowej Woli,
 • Pani Lucyna Goc nauczyciel PSP nr 11 w Stalowej Woli.

Dla uczestników spotkania został przygotowany zdrowy poczęstunek.

Opracowanie: Elżbieta Sarzyńska, Aneta Tietze koordynatorki Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia.

Pobierz prezentację – kliknij tutaj

Aktualności