Sprzątanie Świata

W dniu 27 kwietnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji  ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023” organizowanej przez Urząd Miasta i Miejski Zakład Komunalny. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez promowanie nie śmiecenia i zmniejszania negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Uczniowie klas: IVa, IVb, Va, Vb oraz oddziału przedszkolnego zaopatrzeni przez Miejski Zakład Komunalny w rękawice ochronne i worki do selektywnej zbiórki odpadów posprzątali teren wokół PSP 1 oraz tereny przyległe czyli plac MDK, park koło szkoły, trawniki i chodniki na osiedlu sąsiadującym ze szkołą. Akcja była równocześnie edukacją uczniów z zakresu segregacji odpadów. Przed wyjściem w teren nauczyciele będący odpowiedzialni za poszczególne klasy zapoznali uczniów z zasadami zachowania podczas trwania akcji zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o czystość środowiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielem, którzy wyrazili chęć udziału w tak ważnej dla naszej planety akcji.

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

Aktualności