Sprzątanie Świata

W dniu 20 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji  ,, Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Uczniowie klas: IVa, Va, VIb, VIc, VIIb i VIIIb zaopatrzeni w rękawice ochronne i plastikowe worki, pod opieką nauczycieli sprzątali teren wokół szkoły, Domu Kultury i okoliczny park. Zebrane odpady tj. makulaturę, plastik i odpady komunalne uczniowie na miejscu segregowali do odpowiednich worków.

Przed wyjściem w teren nauczyciele będący odpowiedzialni za poszczególne klasy zapoznali uczniów z zasadami zachowania podczas trwania akcji zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami.

Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.
Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać 

 

Aktualności