Zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakości e –Twinning

Starania uczniów i nauczyciela zostały uhonorowane najwyższą Odznaką Jakości eTwinning za projekt Ogólnopolski ,,Legendy Miejskie’’. Uznanie wysokiej jakości naszej pracy to ogromne wyróżnienie. O ten rodzaj wyróżnienia starają się autorzy setek projektów.

Tym większa jest nasza radość.

W pracy nad projektem brali udział uczniowie klas 4a, 5a i 6 c. Krajowe Biuro e-Twinning przyznało także imienne Odznaki Jakości tym uczniom, których prace odznaczały się profesjonalizmem i kreatywnością. Nie bez znaczenia było tu udowodnienie, że uczniowie umieją posługiwać się sprawnie nowoczesnymi technologiami oraz narzędziem eTwinning- TwinSpace.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny, uczniowie rozwijali wiele umiejętności przedmiotowych, nie tylko z języka polskiego, historii. Uczniowie pracowali z mapami i różnego rodzajami tekstami od literackich, po popularnonaukowe. Część zadań wymagała umiejętności pisarskich i zmysłu artystycznego/twórczego. Uczyliśmy się uczyć i selekcjonować informacje pod kątem zadania. Od swoich koleżanek i kolegów ze szkół partnerskich Warszawy i Gdańska dowiedzieliśmy się czym się interesują, jak uczą się w swoich szkołach; jakie legendy opowiada się w ich regionach.

Nasze prace prezentowaliśmy już na stronach internetowych szkoły. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy nam kibicowali w tym nowym dla nas działaniu. Ten sukces wypracowaliśmy w trakcie nauki zdalnej.

Nauczycielem organizującym projekt w naszej szkole była p.M.Janusz-nauczyciel języka polskiego.

Aktualności