WIELKIE BRAWA DLA NASZYCH UCZNIÓW.

Sukcesy uczniów PSP 1 w Stalowej Woli w konkursach kuratoryjnych

w roku szkolnym 2018 / 2019

 Ogromne gratulacje dla naszych uczniów, którzy zostali laureatami w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się ogromna wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Nasi zwycięzcy pięknie napisali 3 etapy konkursów : szkolny, rejonowy i wojewódzki. Wymagania konkursowe oraz zdobyta wiedza, która przekazali nauczyciele otwierają drogę do wymarzonej szkoły średniej oraz możliwość otrzymania stypendium przyznawanego przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

W bieżącym roku szkolnym tytuł laureata zdobyli:

 – JAKUB BUKOWY uczeń klasy VIII B – Laureat Konkursu Kuratoryjnego z Geografii. Nauczycielem przygotowującym ucznia do konkursu była pani Elżbieta Sarzyńska.

BARTŁOMIEJ JANUSZ uczeń klasy VIII A – Laureat Konkursu Kuratoryjnego z Biologii. Nauczycielem przygotowującym ucznia do konkursu była pani Aneta Tietze.

 

 

Kolejny uczeń naszej szkoły, który również otrzymał bardzo wysoki wynik w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym i uzyskał tytuł finalisty to:

 – JAKUB BULEC uczeń klasy VII B – Finalista Konkursu Kuratoryjnego z Historii. Nauczycielem przygotowującym ucznia do konkursu była pani Zofia Merkiel.

Serdecznie gratulujemy i  dziękujemy nauczycielom za ogromne zaangażowanie, zmotywowanie uczniów , zaszczepienie pasji do przedmiotu oraz poświęcony czas na  solidne przygotowanie swoich podopiecznych do konkursów kuratoryjnych.  Przesyłamy również podziękowania rodzicom naszych geniuszy za dopingowanie i wspieranie ich  w nauce, a samym zwycięzcom życzymy kolejnych  sukcesów na  dalszej ścieżce kariery naukowej.

Aktualności