Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych – wielki sukces naszych uczniów!

Z dumą oznajmiamy, że w roku szkolnym 2022/ 2023 uczniowie PSP nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli sięgnęli po najwyższe laury w Konkursach Przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W sumie zdobyliśmy aż cztery tytuły Laureatów i dwa tytuły Finalistów. To wielki sukces Uczniów, ich Nauczycieli, Rodziców i szkoły.

Utytułowani uczniowie to:

Zuzanna Marzec

Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Biologii i zdobywczyni Srebrnej Statuetki za zajęcie wysokiego II miejsca w Wojewódzkim etapie Konkursu.
Opiekun naukowy – Aneta Tietze – nauczyciel biologii

 

Natalia Pamuła

Laureatka Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego
Opiekun naukowy – Marzena Janusz – nauczyciel języka polskiego

Finalistka Przedmiotowego Konkursu z Geografii
Opiekun naukowy – Elżbieta Sarzyńska – nauczyciel geografii

 

Milena Piotrowska

Laureatka Przedmiotowego Konkursu z Geografii
Opiekun naukowy – Elżbieta Sarzyńska – nauczyciel geografii

 

Julia Handl

Laureatka Przedmiotowego Konkursu z Języka Niemieckiego
Opiekun naukowy – Anna Dąbrowicz – nauczyciel języka niemieckiego

 

Victor Czuliński

Finalista Przedmiotowego Konkursu z Matematyki
Opiekun naukowy – Zofia Zasońska – nauczyciel matematyki

Konkursy przedmiotowe to najważniejsze wyzwania w szkolnej karierze ucznia. Dla najlepszych to szansa uzyskania upragnionych przywilejów. Zdobycie tytułu Laureata Konkursu to dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej; uzyskanie 100% wyniku na Egzaminie z przedmiotów Egzaminacyjnych – Konkursowych / Język Polski, Matematyka, Język Angielski i zwolnienie z pisania Egzaminu Ósmoklasisty z wymienionych wyżej przedmiotów, a także możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta; uzyskanie oceny celującej – końcowej z przedmiotu konkursowego.

To wreszcie ogromna satysfakcja z rozwijania swoich pasji i zdolności – najczęściej daleko ponad podstawy programowe.

Konkurs składał się z kilku etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, gdzie w zależności od typu konkursu o najwyższe trofea ubiegali się Najlepsi z Najlepszych z całego Podkarpacia.

Swoje zmagania uczniowie rozpoczynają właściwie od drugiej połowy września, a kończą  w kwietniu. To ciężka i wytężona praca, w której towarzyszą dzieciom ich Rodzice i Nauczyciele.

Z tym większą radością gratulujemy Uczniom – Laureatom i Finalistom Konkursów. Dziękujemy za piękne reprezentowanie szkoły, miasta, regionu. Kłaniamy się Rodzicom Uczniów i dziękujemy za ich ogromny wkład w sukces dzieci i zachęcanie ich do wysiłku. Dziękujemy Nauczycielom za ich zaangażowanie i wielki wysiłek w przygotowanie uczniów do każdego z etapów Konkursów.

Wielkie Gratulacje. Jesteśmy z Was dumni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności