Konrad Zagulski “Następcą Mikołaja Kopernika”

Dnia 18 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli odbyła się X  edycja Miejskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „ Następcy Mikołaja Kopernika ”, w którym wzięło udział 40 czwartoklasistów ze stalowowolskich podstawówek.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie : Szymon Urbanik z klasy 4 a, Anna Kudelska z klasy 4 b, Wiktor Studnicki z klasy 4c oraz Konrad Zagulski z klasy 4c. Wybrani uczniowie zostali wyłonieni na podstawie wewnątrzszkolnych eliminacji. Opiekę nad uczniami podczas trwania konkursu sprawowała pani Agnieszka Smagała.
Wszyscy czwartoklasiści ze stalowowolskich podstawówek reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Po komisyjnym sprawdzeniu prac okazało się, że I miejsce i tytuł Następcy Mikołaja Kopernika zdobył uczeń z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1- Konrad Zagulski .
Nasz uczeń jako jedyny z uczestników konkursu bezbłędnie wykonał wszystkie zadania z dziedziny matematyki, przyrody i języka polskiego. Konrad Zagulski zdobył maksymalną liczbę punktów w X  edycji Miejskiego Konkursu.
Uczestnicy wysłuchali również koncertu instrumentalistów i solistów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 .W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu dzieci brały udział w zabawach z elementami fizyki i chemii. Po odebraniu nagród i dyplomów uczestnicy udali się wraz z panią Agnieszką do swojej szkoły.
Serdecznie gratulujemy Konradkowi, który był najlepszy i wykazał się swoją ogromną wiedzą. Nasza szkoła jest dumna z takiego ucznia i wszyscy życzymy mu kolejnych sukcesów.

https://www.psp7stalowa.pl/o-szkole/wydarzenia/430-x-edycja-miejskiego-konkursu-nastepcy-mikolaja-kopernika

Aktualności