Konkursy kuratoryjne 2020/2021 – etap rejonowy

Corocznie ogromne emocje wzbudzają konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. W tym roku testy na etapie rejonowym były pisane, ze względu na pandemię, w szkołach macierzystych. Konkurs z Matematyki pisali: Aleks Dydak (8b) – opiekun Anna Skorupa, Wiktor Studnicki (7b) i Konrad Zagulski (7b) – opiekun Agnieszka Smagała. Wiadomo już, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Aleks Dydak. Konkurs historyczny pisał Michał Piech (7b) – opiekun Zofia Merkiel. Do Konkursu z Języka Angielskiego przystąpił Aleks Dydak – opiekun Justyna Zalot. Do pisania geografii przystąpili: Wiktor Studnicki i Konrad Zagulski, a do biologii przystąpiła Nina Parysz (8a) – uczniowie są przygotowywani przez Elżbietę Sarzyńską. Ostatnim konkursem w tym etapie był Konkurs z Fizyki pisany przez Aleksa Dydaka – opiekun Barbara Wośko.

Czekamy na dalsze sukcesy i trzymamy kciuki!

Aktualności