Konkurs czytelniczy „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli we wtorek, 30.05.2023 r. podsumowano V edycję konkursu „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”.

Konkurs zorganizowano dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w Stalowej Woli. Po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji w szkołach i wyłonieniu 4 laureatów z klas II i III przeprowadzono etap międzyszkolny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Do konkursu zgłoszono – 18 uczniów klas II i 20 uczniów klas III.

W ramach konkursowej prezentacji w II etapie uczestnik zobowiązany był do przeczytania dwóch „wierszy łamiących języki” wymagających poprawnej wymowy i wyraźnej artykulacji. Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów oceniała czytanie wierszy wg następujących kryteriów: technika czytania – interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania. Ważne były również środki artystycznego wyrazu – pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimika. Liczyła się również tzw. „intuicja artystyczna” – postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.

Najlepsi uczestnicy otrzymali od organizatorów nagrody książkowe i dyplomy. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły z klasy IIIa Milena Wosk, która otrzymała III miejsce. Gratulujemy!

Aktualności