PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacław Górskiego w Stalowej Woli od 1 września 2020 r. (ze zmianami od 18.01.2021).

PSP1 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 1.09.2020 ze zm. od 18.01.21

Aktualności