Rekord czytania

Jak nie czytam jak czytam – bijemy rekord czytania w jednym momencie.

1 czerwca 2017 roku po raz pierwszy w naszej szkole, a  po raz drugi  w Polsce, przeprowadzona została akcja bicia rekordu czytania w jednym momencie. Pomysłodawcą akcji jest redakcja czasopisma  „Biblioteka w szkole” a  jej  celem jest:

– zwrócenie uwagi  na systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych,

– wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytających dzieci i młodzieży i nieczytających dorosłych,

– promocja czytania i książek wśród uczniów,

– inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników,

– promocja bibliotek szkolnych i podkreślenie ich roli w edukacji czytelniczej,

– podkreślenie konieczności tworzenia warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach.

Cel najważniejszy – promowanie czytania dla przyjemności!!

Na miejsce wspólnego czytania i zamanifestowania, że jesteśmy szkołą, która  chce mieć wpływ na zmianę niechlubnych statystyk dotyczących stanu czytelnictwa w naszym kraju, wybraliśmy salę gimnastyczną, w której w tym czasie odbywała się II edycja szkolnego MasterChefa. Stąd hasło naszej akcji „ MasterChef też czyta”. Zebrani na sali uczniowie klas IV – VI, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz  szanowne jury konkursu,  które było dla wszystkich wielką niespodzianką, o godzinie 10- tej zaczęli czytać przyniesione ze sobą książki, które były „biletem” wstępu  na imprezy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole.  Naszym zaangażowaniem w tą ogólnopolską akcję chcieliśmy pokazać, że „ TU –  w stalowowolskiej Jedynce – się czyta!”

 

Aktualności