Podejmij wyzwanie! Szkolny Konkurs

Podejmij wyzwanie! Szkolny Konkurs na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

  1. Organizator.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Recenzenta, działający przy szkolnej bibliotece.

Nauczyciele wspierający projekt :  M. Janusz ( pomysłodawca i autor zadań ); M. Radwańska- nauczyciel  informatyki i techniki ; współtwórca strony Klubu Recenzenta;

  1. Puskarczyk- nauczyciel biblitekarz; G. Merkiel -wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego.
  2. Adresat :

Zainteresowani projektem uczniowie PSP nr 1 , nauczyciele oraz  rodzice, pragnący wziąć udział   w inicjatywie.

  1. Zakres tematyczny konkursu:

Zadania konkursowe dotyczą przede wszystkim fragmentu biografii pisarza , związanego z miejscem urodzenia oraz podróżami H. Sienkiewicza. Osobna grupa zadań dotyczyć będzie utworów oraz książek adresowanych do dzieci i młodzieży. W innych zadaniach – wyzwaniach – pragniemy zachęcić uczniów do twórczych działań w związku z poznawaniem sylwetki i twórczości pisarza.

  1. Termin :

Projekt zostanie podsumowany i rozstrzygnięty  do 31 października 2016r.

  1. Nagrody:

Uczestnicy gry, którzy zgromadzą największą liczbę punktów otrzymają nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy ; zwycięzca : kosz egzotycznych owoców.

  1. Kryteria przyznawania punktów:

Zadania- wyzwania- oznaczone *   – 3 pkt

Pozostałe – 2pkt

Uczeń, czy grupa uczniów( klasa) wybierają z 13 wyzwań – 7 zadań. Przygotowane wg wskazówek   i podpisane prace składają w Bibliotece Szkolnej- do 20 października 2016r.

Powodzenia! Liczymy na Waszą aktywność i zaangażowanie.

Aktualności