Dzień Kultury Antycznej

Odbyliśmy niezwykłą podróż przez wieki do źródeł. Na naszą agorę tego dnia przybyli wspaniali goście: Boginie i bogowie ze swoimi atrybutami. Wszystkim przewodził zaś  Gromowładny Zeus wraz ze swą małżonką -Białoramienną Herą. Wieści na Olimp przynosił szybkonogi Hermes. Nasza szkoła stała się tego dnia i areną igrzysk Wiedzy o Antycznej Grecji,  i greckim theatrum, i agorą. Pieśnią, świątynią , radosnym tańcem-zorbą.Wiele się nauczyliśmy i wiele zrozumieliśmy. Wiemy ,że w kulturze europejskiej i polskiej wiele jest śladów antycznej myśli, sztuki i literatury.

Z inicjatywy nauczycieli Zespołu Humanistycznego : M.Janusz,  J.Puskarczyk, Z.Merkiel zorganizowano w szkole Dzień Kultury Antycznej. Współgospodarzami uroczystości byli uczniowie klas VA i VB oraz ich Rodzice. Podczas lekcji mitologicznych, zajęć bibliotecznych i historii uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu kultury Starożytnej Grecji. Na lekcjach języka polskiego powstawały projekty międzyprzedmiotowe : Galeria Niezapomnianych Postaci Greckich; Igrzyska olimpijskie-dawniej i dzisiaj, Mitologia wokół nas, Jak żyli dawni mieszkańcy Hellady, Najstraszniejsze Potwory w mitologii greckiej.

Osobnym projektem zrealizowanym przez grupę teatralna było przygotowanie spektaklu osnutego na podstawie poznanych mitów greckich.

Spotkanie na agorze zaplanowano na 29 maja. Zaproszono gości; Panie dyrektor, uczniów klasy Vc, IVa i IVb oraz VIa .Osobne zaproszenie wystosowano do Rodziców uczniów. Tego dnia nasza sala gimnastyczna wyglądała jak Olimp .Uczniowie przebrani w chitony z atrybutami swoich postaci wraz ze swoimi przewodniczkami-nauczycielami, a raczej boginiami – przenieśli nas w mityczne czasy.

Ucztę i Igrzyska Wiedzy umilały nam piękne charyty. Przygrywał na swej lutni Apollo. Rozbawiał nas sam Dionizos. Swoją obecnością zaszczycili nas Rodzice uczniów, którzy-również w kostiumach-wzięli udział w naszej grze. Pozdrawiamy Tatę Ady i Adriana w roli Achillesa i Piękną Euterpe-Mamę Oli.

Osobną częścią spotkania była zorganizowana przez nauczycieli Olimpiada Wiedzy o Starożytnej Grecji i śladach tych historii w kulturze i języku polskim. Uczniowie musieli się wykazać znajomością mitów, także tych spoza podstawy programowej oraz twórczym i krytycznym myśleniem. Ponadto umiejętnością analizowania informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja państwa-miasta Teby i to ona została uwieńczona wieńcem laurowym.

Uroczystość zakończyliśmy wspólnym tańcem-zorbą. Tego dnia towarzyszyły nam uśmiechy pań Dyrektor: Małgorzaty Kalinki i wicedyrektor Grażyny Merkiel. Uśmiechali się do nas Rodzice i nasi koledzy i koleżanki ze szkoły. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę i to My byliśmy jej twórcami. Jakże byliśmy dumni i radośni. Niżej zamieszczamy kilka pocztówek z naszej podróży, autorstwa pani pedagog Małgosi Jarockiej –Reczek.

Aktualności