„ Czytanie łączy pokolenia”

W październiku – szkołą rządzi biblioteka! To hasło już od wielu lat pojawia się na naszym szkolnym korytarzu przypominając, że miesiąc październik poświęcony jest szkolnym bibliotekom. Przez cały rok ale właśnie szczególnie w październiku biblioteka szkolna wraz z Klubem Recenzenta starają się być dla uczniów przewodnikami, którzy poprzez różnorodne inicjatywy literacko – czytelnicze wprowadzają w magiczny świat literatury, wzbudzają zainteresowania czytelnicze, odkrywają wartość i niezwykłą moc książek.

Ubiegłoroczny Maraton Czytania pokazał jak wielką przygodą może być wspólne czytanie – dzieci z rodzicami czy z ukochanymi dziadkami. Dlatego postanowiliśmy, że w tym roku częściej będziemy na terenie szkoły stwarzać  okazję do spotkań pokoleń. Jedną z przestrzeni,  na której chcemy budować  międzypokoleniowe relacje, więzi oraz wzbudzać otwartość  i wzajemną ciekawość, będzie właśnie czytanie.

20 października br. gościły w naszej szkole niezwykle sympatyczne Panie z DDP działającego przy MOPS w Stalowej Woli. Interpretacja tekstu baśni H. Ch. Andersena w ich wykonaniu wywołała  w   nas słuchaczach wzruszenie, otworzyła serca na potrzeby innych ludzi. Oprócz baśni mogliśmy wysłuchać również wielu barwnych opowieści  o dzieciństwie i szkolnych latach, które przypadły na trudny czas wojny. Opowieści naszych gości dotyczyły tych przykrych, ciężkich przeżyć,  ale także tych pogodnych, których doświadczają dzieci niezależnie w jakim czasie i warunkach żyją. Uczniowie najmłodszych klas dla których  zorganizowano to spotkanie z zainteresowaniem  przysłuchiwali się tym opowieściom. Największą  ciekawość,  a nawet niedowierzanie  wzbudziły w uczniach  informacje o zabawach i sposobie spędzania wolnego czasu innym,  niż przy telewizji czy komputerze.

Atmosfera spotkania i emocje, których wszyscy jego  uczestnicy, zarówno – osoby dorosłe jak i dzieci – doświadczyły,  pokazały,  że warto aranżować spotkania pokoleń, a łącznikiem między nimi mogą być wspólne pasje i zainteresowania.

O tym, że spotkanie było udane świadczyły nastroje wszystkich obecnych, wspólne podziękowania, uściski i uśmiechy.

Zachęcamy wszystkich rodziców, dziadków do wspólnego czytania z dziećmi w domu i z nami w szkole.

Aktualności