Śladami Starożytnych Matematyków

Pragniemy przedstawić Wam sylwetki wielkich uczonych, z którymi zapoznaliśmy się na lekcji matematyki w ramach projektu „Śladami Starożytnych Matematyków”.

Mamy nadzieję, że dzięki tym prezentacjom wzbudzimy Waszą ciekawość, a jednocześnie poznacie nowe zagadnienia matematyczne, z którymi jeszcze nie raz się spotkacie. Dziękujemy za uwagę! Uczestnicy projektu – klasa 8a.

Metoda projektów – jedna z metod nauczania, która polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Metoda ta kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystania z różnych źródeł informacji. W pracy samodzielnej uczniowie uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny. Przy realizacji zagadnienia metodą projektów więcej osiąga się od ucznia lub klasy niż tradycyjnym wykładem.

Anna Skorupa

[embeddoc url=”https://psp1stw.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/11/Archimedes.pptx” height=”60%” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://psp1stw.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/12/Heron.pptx”  height=”60%” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://psp1stw.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/12/Tales.pptx” height=”60%” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://psp1stw.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/12/Euklides.pptx” height=”60%” viewer=”microsoft”]

Aktualności