Wizyta przygotowawcza koordynatorek projektu ,,Szkoła z oknem na świat (…) Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej na Malcie

Wizyta przygotowawcza koordynatorek projektu ,,Szkoła z oknem na świat (…) Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej na Malcie

W dniach 13- 16 grudnia 2023 koordynatorki projektu Marzena Janusz oraz Dorota Zagulska  odbyły wizytę przygotowawczą w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus –projekt ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej’’ ,,Szkoła z oknem na świat (…) ‘’ Kwota dofinansowania 147 079, 95 PLN. Wizyta przygotowawcza pracowników organizacji wysyłającej  w instytucji przyjmującej  ma za zadanie jak najlepsze przygotowanie działań w zakresie mobilności edukacyjnej uczniów oraz pracowników-nauczycieli- na kurs językowo –metodyczny. Pełne niesamowitych wrażeń z podróży oraz inspirujących –edukacyjnych spotkań z Dyrekcją, nauczycielami szkoły partnerskiej oraz managerami i wykładowcami szkół językowych, prezentujemy z  dumą relację z realizacji tego przedsięwzięcia.

14 grudnia 2023. Zgodnie z planem wizyty przygotowawczej pierwszego dnia zadań merytorycznych, przybyłyśmy na umówione spotkanie do Maltalingua School of English w St. Julian’s. Poznałyśmy bazę dydaktyczną szkoły i szczegółowo omówiłyśmy z managerką szkoły program kursu językowo-metodycznego dla dziesięcioosobowej grupy nauczycieli naszej szkoły. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na potrzeby naszej grupy projektowej w zakresie poznania metody CLIL. Kolejnym etapem było negocjowanie ceny i ostatecznie uzyskanie atrakcyjnej oferty z 15% zniżką i dodatkowymi godzinami z metodyki CLIL.

15 grudnia 2023. Ten dzień był dla nas szczególnie ważny, ponieważ dotyczył wizyty w szkole partnerskiej St. Ignatius College Primary Qormi St. Sebastian W szkole przywitała nas Headmaster of the school Ms Baldacchino i Ms Jason Inguanez. Kolejno do spotkania dołączyła pani nauczycielka i e-twinner Janice Muscat Briffa. Po przypomnieniu założeń projektu zaplanowano Program wspólnych działań w zakresie e-Twinning i edukacyjnej mobilności do szkoły w Qormi. W Programie grupowej mobilności wyakcentowano doskonalenie umiejętności komunikacji uczniów w języku angielskim, wzajemnie poznawanie kultur krajów uczestniczących w projekcie, twórcze działania uczniów z wykorzystaniem TIK. Zaplanowano-tematy-zagadnienia na kolejne miesiące projektu e-Twinning i podczas grupowej edukacyjnej mobilności uczniów. Ostatnim etapem wizyty było obejrzenie wraz z nauczycielką Janice bazy dydaktycznej szkoły i zapoznanie się z uczniami, którzy wraz z nauczycielką wezmą udział w projekcie. To było bardzo miłe i  inspirujące spotkanie. Zapowiada się wspaniała edukacyjna przygoda dla nas nauczycieli i uczniów –uczestników projektu.

Tego samego dnia odwiedziłyśmy stolicę Malty- Valettę. To nadzwyczaj piękne miasto z widokiem na port i Morze Śródziemne. Tu obejrzałyśmy także bazę lokalową i dydaktyczną Easy School Languages Zapoznałyśmy się z ofertą edukacyjną. W rozmowie z przedstawicielką szkoły panią Katarzyną Parascandalo, przedstawiłyśmy potrzeby w zakresie doskonalenia językowego i metodycznego CLIL dziesięcioosobowej grupy nauczycieli naszej szkoły.

Uznajemy, że cele wizyty przygotowawczej zostały osiągnięte. Jesteśmy gotowe na realizację kolejnych zadań projektowych już z grupą uczestników projektu.

Koordynatorki projektu Marzena Janusz oraz Dorota Zagulska

 

Aktualności