“Stalove Inspiracje” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego

Od grudnia 2023r. do kwietnia 2024r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w licznych zajęciach Programu “Stalove Inspiracje”, które były realizowane w ramach Projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.

Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie młodym mieszkańcom lokalnego dziedzictwa, historii, informacji o wyjątkowych osobach ze Stalowej Woli, miejscach oraz zasobach, którymi może się poszczycić nasze miasto. Zajęcia były prowadzone przez edukatorów zewnętrznych – stacjonarnie na terenie szkoły oraz w plenerze, w obrębie miasta.

W szkole gościliśmy realizatorów następujących tematów:

  • Tradycje świąteczne Lasowiaków – Boże Narodzenie- kl. 4a, 4b
  • Jak dobrze znasz Stalową Wolę? – kl. 3a
  • Czego nie wiecie o Rozwadowie? Ciekawe wydarzenia w Rozwadowie.- kl. 5a, 5b
  • Rodem ze Stalowej Woli – wychowankowie „Klubu pod Papugami” – kl. 8a, 7a, 7b, 5a  
  • Historia ukryta w symbolach – kl. 6a, 6b

Zajęcia przeprowadzone w plenerze:

  • Bajkowe historie parku w Charzewicach – kl. 2a i kl. 3a
  • Jak przybyła kolej do Rozwadowa? Życie w kolejarskim miasteczku – kl. 1a, 1b
  • Pojazdy zabytkowe w Stalowej Woli – kl. 8a, 7a
  • Stalowa Wola – perła COP-u – kl. 8a

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie mogli lepiej zapoznać się ze swoją „małą ojczyzną” – Stalową Wolą, budując szacunek do lokalnego dziedzictwa, w którym żyją.

Na terenie szkoły projekt koordynowała pani Grażyna Termena.

Aktualności