Nasz projekt na Europejskiej Platformie Edukacyjnej eTwinning!

eTwining to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Tworzą ją nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne.

Założenie projektu wymaga od koordynatorów opisu celów i planowanych działań z użyciem TIK w odniesieniu do podstaw programowych i umiejętności kluczowych. Osobną część wniosku stanowią oczekiwane rezultaty działań wraz z opisem zasad ewaluacji projektu.

Dziś uzyskaliśmy akceptację eTwinning na realizację projektu,, The school with windowon the world’’ na Europejskiej platformie Edukacyjnej- to duże osiągnięcie, szczególnie że po raz pierwszy jesteśmy założycielami międzynarodowego projektu eTwinning / Jako członkowie podobnych projektów mamy już spore doświadczenie, a nawet osiągnięcia w postaci Odznaki Jakości Quality Label/

Tym razem do projektu zaprosiliśmy szkołę partnerską –St. Ignatius College/ Primary Qormi 2403 Malta. Nasze działania na e-Twinning mają przygotować uczniów do grupowej mobilności edukacyjnej  i spotkania twarzą w twarz już w szkole partnerskiej na Malcie !

Językiem komunikacji w projekcie jest angielski.

Rozpoczynamy naszą wspólną edukacyjną przygodę z przyjaciółmi z Malty.

Koordynatorzy projektu: Marzena Janusz, Dorota Zagulska z grupą projektową uczniów PSP nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

 

Aktualności