Miejski Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 25 kwietnia 2024 roku  o godz. 12.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego odbyła się XIII edycja Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego English  Is Fun pod patronatem wydawnictwa Oxford. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Stalowa Wola i odbył się na trzech poziomach odpowiadających poszczególnym klasom. W konkursie wzięło udział 62 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie napisali test przygotowany przez organizatora.

Komisja Konkursowa w składzie wybranych nauczycieli z terenu miasta wyłoniła 11 zwycięzców. Zwycięzcami konkursu na każdym z trzech poziomów, zostali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Klasy I

  1. PIOTR SOBIŁO PSP 11
  2. STANISŁAW SZYMANEK PSP 1
  3. MATTHEW PAŁAC PSP 2 / KAROLINA ZAGULSKA PSP 1

Klasy II

  1. HANNA GÓRECZNY KSP
  2. WOJCIECH BIENIEK PSP 11 / MACIEJ SZEWC SSP 1
  3. MARCEL PEKSA PSP 11

Klasy III

  1. HANNA SAWICZ KSP
  2. ŁUKASZ WUJEK PSP 12
  3. WIKTOR NAJA PSP 5

Organizacje XIII- edycji Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH IS FUN wsparły wydawnictwa językowe Oxford University Press, Macmillan oraz szkoła Językowa Leader School.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Aktualności