Ubezpieczenie uczniów 2022-2023

“Drodzy Rodzice,

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągnięcia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:
www.nnwdlauczniow.pl

Szczegółowe informacje do pobrania

Ulotka NWW

Zał. 4 – tabela uszczerbku na zdrowiu NWW 2022-2023

Zał. 2 – Bezpieczna Nauka TUZ

 

Aktualności