Pan Prezydent w Jedyneczce

 15 marca 2023 r. odbyło się spotkanie reprezentantów samorządów klasowych oraz członków Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły z prezydentem Stalowej Woli panem Lucjuszem Nadbereżnym.

Spotkanie dotyczyło projektu powołania Młodzieżowej Rady Miasta, a także  poznania oczekiwań
i potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego. Pan Prezydent odwiedza szkoły stalowowolskie, aby rozmawiać z młodzieżą kształcącą się i mieszkającą na terenie naszego miasta.

Uczniowie podzielili się z Panem Prezydentem swoją opinią na temat atrakcyjności miasta. Pan Prezydent powiedział naszym uczniom, że to właśnie oni są najważniejsi w Stalowej Woli, ponieważ od nich zależy przyszłość miasta, oni są nadzieją na dobrą przyszłość.

 Marta Ślusarczyk, która reprezentuje Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej opowiedziała uczniom o projekcie utworzenia centrum młodzieżowego. Byłoby to miejsce zapewniające atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież mogłaby rozwijać tam swoje pasje i zainteresowania. Centrum ma być miejscem wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska młodzieżowego.   

Mateusz Płeszka przedstawił naszym uczniom sposób funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta, która ma reprezentować interesy młodzieży regionu, a także rozwijać ideę samorządności i tożsamości lokalnej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.       

  Monika Szymonik

Aktualności