Świąteczny Konkurs Powiatowy

W okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły wzięli udział

w X Powiatowym Konkursie pt. „Pisanka Wielkanocna” oraz „Palma Wielkanocna”.

Po raz kolejny nasi uczniowie z sukcesami zaprezentowali swoje talenty.

I miejsce:

Maksymilian Michalczyk II a

Nagrody również otrzymali:

Julia Bera II b

Ewa Pietrykowska II a

Od kilku lat, dzięki współpracy z biblioteką w Chwałowicach, uczniowie klas młodszych są stałymi uczestnikami konkursów na poziomie powiatowym i często zajmują w nich premiowane miejsca. Koordynatorem konkursów w naszej szkole jest Dorota Łasicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Aktualności