Powitanie Wiosny

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Jest to najpiękniejsza pora roku, której wszyscy oczekiwali z dużym utęsknieniem. Zgodnie z tradycją, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej postanowili pożegnać zimę, a tym samym powitać wiosnę. Z samodzielnie wykonanymi Marzannami, ruszyli na spacer dookoła szkoły, a następnie ekologicznie wyrzucili je do zbiornika na śmieci wołając chórem wiersz: „ Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, zimę tu żegnamy – wiosnę przywitamy!”

Aktualności