Nauczanie poprzez modelowanie czyli sposoby zdobywania wiedzy na biologii, geografii i chemii

W edukacji przyrodniczej ogromne znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. Modelowanie to aktywizująca forma pracy pozwalająca na zrozumienie budowy, przystosowań, funkcji organizmu czy zjawisk przyrodniczych. Nasi uczniowie z klas IV – VIII na lekcjach przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii i chemii często wykonują różne modele, które odzwierciedlają przyswojoną przez nich wiedzę. Prace uczniów budzą ogromne zainteresowanie. Wszystkim autorom prac gratulujemy pomysłowości i wytrwałości w realizacji swoich projektów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niektórych działań naszych uczniów.

E. Sarzyńska, A. Tietze

Piramidy Zdrowia
Na lekcjach przyrody uczniowie z klas IV wykonali Piramidy Zdrowia. Ich prace są podsumowaniem zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowia.

Modele poziomicowe
Uczniowie z klas V na lekcjach geografii wykonali z masy solnej, gliny, gipsu i styropianu modele poziomicowe, które obrazują ukształtowanie terenu i wysokości n.p.m.

Modele komórek
Uczniowie z klas V i VII na lekcjach biologii stworzyli modele komórek roślin, zwierząt, grzybów i bakterii. Efekt ich pracy to lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową komórki a pełnionymi funkcjami różnych organelli wewnątrzkomórkowych.

Układy Słoneczne – wykonane przez uczniów z klas VI na lekcjach geografii przeniosły nas w niesamowity świat Kosmosu. Przestrzenne prace uczniów obrazują rozmieszczenie planet w naszym Układzie Słonecznym i przybliżają tajemnice Wszechświata.

Modele wulkanów – również wykonane przez szóstoklasistów pozwoliły zajrzeć nam do wnętrza Ziemi.

Kryształy solne – wyhodowane przez uczniów z klas VIII na lekcjach chemii pokazały nam piękno otaczającego nas świata, pozwoliły obserwować proces krystalizacji.

Aktualności