Zapraszamy do naszej szkoły

Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy o wszechstronny rozwój dziecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli to najstarsza szkoła w mieście. Powstała na potrzeby mieszkańców nowo rozwijającego się wówczas miasta. Przez ponad osiemdziesiąt lat z jej murów wyszło wiele pokoleń wychowanków, wśród nich – dzisiaj, naukowców, lekarzy, pedagogów, prawników, działaczy społecznych, przedsiębiorców, artystów.

Jesteśmy szkołą, która dba o kultywowanie tradycji związanych z kulturą regionu i miasta, ale przede wszystkim zmieniającą się na potrzeby otaczającej rzeczywistości. Nieustannie poszukujemy nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań metodycznych tak, aby najpełniej wspierać wszechstronny rozwój uczniów.

Dzięki tym działaniom i dobrej współpracy z Rodzicami nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzowych, sportowych i artystycznych. Są wyposażeni w umiejętności kreowania siebie i swojej przyszłości; otwarci na świat i drugiego człowieka. Odnoszą się z szacunkiem do takich wartości, jak: Dobro, Wiedza, Patriotyzm, Empatia, Twórczość/Kreatywność.

 

Aktualności