PROJEKT pt. English Binds People Together.

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie klasy VIII a przystąpili do projektu pt. English Binds People Together. Projekt trwa od 01.10.2020 r. do 30.05.2021 r. Ideę innowacji pedagogicznej przedstawiła swoim uczniom nauczycielka języka angielskiego pani Dorota Zagulska. Uczniowie z klasy VIII a z wielkim entuzjazmem przystąpili do udziału w tym językowym działaniu. ,,Władcy Języków’’ maja już za sobą wiele innym dodatkowych projektów, min. Korespondencja z Królową  Anglii, wymiana listów w projekcie Ogólnopolskim A letter to penfriend.

Projekt  English Binds People Together zakłada wymianę maili między uczniami klas ósmych z całej Polski.  Cały projekt odbywa się na dysku google. Tematyka oraz zadania układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymują  partnera do  wymiany listów z ogólnej listy uczestników projektu z całej Polski. . Wspólne kontakty uczniów rozwijają poczucie własnej wartości, oraz wiary we własne możliwości językowe, uczestnicy zajęć uczą się tolerancji do innych ludzi i kultur. Realizacja projektu pozwala na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacnia motywację uczniów do pisania w języku obcym, rozpisane terminy uczą obowiązkowości, a żywy odbiorca stworzonej pracy uczy szacunku do jego czasu, wykonanej pracy oraz motywuje do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi.

Uczniowie wykonali już kilka zadań wynikających z tematyki projektu, wszyscy uczestnicy otrzymali listy zwrotne od swoich partnerów korespondencyjnych. Nauczyciel języka angielskiego pani Dorota Zagulska przystępuje co roku do nowych projektów których  zadania realizowane są w okresie jednego roku szkolnego.

Aktualności