Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 WRZEŚNIA – Wtorek

Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą do szkoły o określonej godzinie samodzielnie, bez osób dorosłych, zachowując dystans społeczny zarówno przed szkołą, jak i wewnątrz budynku. Po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie i udają się do swojej  (wyznaczonej) sali.

Po zakończeniu spotkania wychowawca odprowadza uczniów do wyjścia bocznego (od strony placu apelowego).

Uczniowie klas 1, 2 i 3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły o określonej godzinie zachowując dystans społeczny zarówno przed szkołą, jak i wewnątrz budynku. Dziecku klasy 1 i oddziału przedszkolnego może towarzyszyć jeden rodzic. Po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekują dłonie a rodzice dodatkowo mają maseczki (zakrywające usta        i nos) lub przyłbice. Po spotkaniu w wyznaczonej sali wychowawcy odprowadzają dzieci do wyjścia. Istnieje możliwość organizowania spotkań poza budynkiem szkoły, np. na placu apelowym.

Nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżury na korytarzu oraz przy wejściach do szkoły.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

KLASA GODZINA  NUMER SALI
8 a 8.00 30
8 b 8.00 20
7 b 8.00 28
7 c 8.00 25
7 a 9.15 30
6 a 9.15 22
6 b 9.15 29
6 c 9.15 25
5 a 10.30 22
4 a 10.30 12
4 b 10.30 29
Oddział przedszkolny 10.15 salka przy świetlicy
1 a 11.00 18
1 b 11.00 16
2 a 11.30 7
2 b 11.30 14
3 a 11.30 11
3 b 11.30 17

Aktualności