Komunikacja za pomocą AWATARA

Kolejną ciekawostką, jaką uczniowie z klasy VII a , maja możliwość wykonywania podczas lekcji języka angielskiego  u pani Doroty Zagulskiej jest komunikacja za pomocą awatara. Uczniowie wspaniale wykorzystują  w tym działaniu informacje zdobyte podczas lekcji informatyki na zajęciach z panią Marta Radwańską.

Avatary mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie w procesie nauczania. Uczniowie stają się bardziej kreatywni, ciekawi nowych informacji oraz zmotywowani do wykorzystywania innych form uczenia się. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu w takiej formie sprawiają też więcej frajdy.

Na moich lekcjach języka angielskiego zaczęliśmy od przedstawiania siebie – nie omija to chyba nikogo, kto zaczyna uczyć się języka obcego, ale po co robić to w tradycyjny sposób, napisać jako zadanie domowe w zeszycie albo przed klasą wyklepać formułkę skoro można bardziej kreatywnie.

Komunikacja za pomocą awatara, może być dla wielu uczniów dużo prostsza niż w rzeczywistej sytuacji na lekcji. Jest to świetny sposób, aby poznać uczniów, jednocześnie wprowadzając nowy, dynamiczny element do naszych zajęć. W końcu komunikacja to podstawa każdej lekcji.

Wszystko to jest możliwe do zrealizowania od zaraz – wystarczy skorzystać z zasobów sieci, wejść na stronę www.voki.com – zarejestrować się i „awatarować” siebie oraz swoich uczniów. Zabawa jest naprawdę przednia!

Inspiracją, która skłoniła mnie do podjęcia powyższego działania, jest fakt, że nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne są doskonałym narzędziem do rozwijania kompetencji językowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, jak i towarzyszącemu im entuzjazmowi młodzieży, chciałabym zapoznać uczniów z narzędziami TIK, które mogą stanowić dla nich pomocne i cenne źródło informacji w nauce języków. Zależy mi również na poszerzeniu wiedzy uczniów z zakresu obsługi narzędzi z interfacem w języku angielskim oraz doskonaleniu umiejętności samokształcenia, co przyczyni się do uzyskania lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty, a tym samym podniesienia jakości pracy szkoły.

Nauka języka angielskiego przy zastosowaniu TIK jako narzędzi wspomagających tradycyjny proces nauczania i uczenia się jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie nauką języków obcych  z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wśród młodzieży i wychodzi naprzeciw wymogom nowej podstawy programowej.

Prezentujemy przykładowe awatary uczniów z klasy VII A:

Aktualności