‘’Hi My Friend, This Is My Country !’’

W roku szkolnym 2020/2021  chętni uczniowie klas VII a, VII b, VIII a Szkoły Podstawowej Nr 1 byli zaangażowani w realizację międzynarodowego projektu eTwinning pt. ‘’Hi My Friend, This Is My Country !’’

Celem  tego miedzy kontynentalnego projektu było poznanie się, wymiana informacji na temat ojczystego kraju uczniów z Polski, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Bułgarii i Rumunii, a przy tym rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych uczestników. Koordynatorem projektu była pani Dorota Zagulska – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego w naszej szkole. Publiczna Szkoła Podstawowa godnie reprezentowana przez naszych zdolnych i ambitnych uczniów, była jedyną polska szkołą w tym międzynarodowym projekcie.

Projekt był realizowany przy udziale około 100 uczniów w wieku od 12 do 15 lat oraz 6 koordynatorów z różnych krajów.  Głównym założeniem projektu było poznanie różnych kultur i krajów, promocja własnej kultury i kraju, poprawa kreatywności, zwiększenie pewności siebie, rozwój relacji międzyludzkich, zwiększenie poczucia odpowiedzialności, nauka dzielenia się, zwiększyć motywację i zainteresowanie językiem angielskim.

Wybraliśmy  się razem w  niezwykłą podróż i wspólnie odkrywaliśmy  różne kultury. Spotkania z uczestnikami projektu eTwinning pt. ‘’Hi My Friend, This Is My Country !’’ odbywały się on-line na platformnie Zoom – w sumie mieliśmy możliwość wzięcia udziału w 29 konferencjach.

 Nasi uczniowie przygotowali wspaniałe prezentacje multimedialne dla swoich rówieśników z odległych stron świata, przedstawią im  naszą  kulturę i kraj. Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji ! Przygotujcie się na kulturową podróż! Świat to  niezwykłe i nieskończone miejsce. Kultura i język nie są niezależnymi składnikami nauczania języków.

Dziękujemy ślicznie naszej pani Martuni Radwańskiej, która wspaniale uczy informatyki i bardzo dobrze przygotowuje uczniów technicznie do wykonywania zadań i działań wynikających z projektu. Istotnym działaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej ojczysty kraj każdego z uczestników projektu. Dzięki temu uczniowie mogli poznać tradycje krajów uczestniczących w projekcie, porównać różnice kulturowe, a w związku z tym, że projekt, realizowany był w języku angielskim – również rozwijać swoje umiejętności językowe.

Udział w projektach eTwinning umożliwia uczniom rozwój kompetencji  społecznych, zwiększa zainteresowanie nauką języka angielskiego i narzędziami TIK, a także kulturą innych krajów. Koordynator projektu pani Dorota Zagulska realizuje projekty eTwinning na platformie TwinSpace.

https://drive.google.com/drive/folders/1j1JZunphzPP6RWFn3uy8As78TS0iW4Y5?usp=sharing

Koordynator projektu: Dorota Zagulska

Aktualności