ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z pandemią koronawirusa zakończenie roku szkolnego zostaje ograniczone do rozdania świadectw szkolnych i nagród w dniu 26 czerwca poza budynkiem szkolnym (na terenie szkoły). Obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodnie z  procedurami (maseczki lub przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW I NAGRÓD

KLASY GODZINA MIEJSCE GODZINA OPUSZCZENIA TERENU SZKOŁY (najpóźniej)
8 a, 8 b, 8 c 7.30 Plac apelowy 8.45
1 a, 1 b 9.00 Plac apelowy (od strony wejścia) 9.45
2 a, 2 b 9.00 Plac apelowy (od strony kuchni) 9.45
3 a 9.00 Boisko szkolne 9.45
3 b 9.00 Przy placu zabaw 9.45
4 a 10.00 Plac apelowy (od strony wejścia) 10.45
5 a 10.00 Plac apelowy (od strony kuchni) 10.45
5 b 10.00 Boisko szkolne 10.45
5 c 10.00 Przy placu zabaw 10.45
6 a 11.00 Plac apelowy (od strony wejścia) 11.45
6 b 11.00 Plac apelowy (od strony kuchni) 11.45
6 c 11.00 Przy placu zabaw 11.45
7 a 12.00 Plac apelowy (od strony wejścia) 12.45
7 b 12.00 Plac apelowy (od strony kuchni) 12.45

 

W razie opadów deszczu świadectwa będą wydawać wychowawcy w podanych wyżej godzinach przy wejściu głównym do szkoły oraz przy wejściu od placu apelowego. Osoby, które z różnych przyczyn nie odbiorą świadectw w w/w terminie, mogą odebrać je w sekretariacie szkoły do 17 lipca w godzinach od 8.00 do 12.00 lub od 17 sierpnia (w reżimie sanitarnym: maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu, pojedynczo).

Aktualności