WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

Intencją  zorganizowania  walentynek  w  naszej  szkole  było  spowodowane, aby  ten  dzień,  niby  codzienny  stał  się  niecodzienny,  a  to  za  sprawę  przekazywanych  w  formie  „walentynek”  życzeń,  pozdrowień,  przekazywania  sobie  dobrych   uczuć,  życzliwości,  radosnego  nastroju,  wspólnych  zdjęć  i  zabaw.

Ogromna ilość „walentynek”,  które wpłynęły do szkolnej poczty walentynkowej świadczy o tym, że zależy nam na tym, aby w naszej szkole okazywać dobre uczucia innym, okazywać sobie wsparcie, i dawać energii, by czuć się tu bezpiecznie i fajnie.

 

Pamiętajmy jednak, by spojrzeć na innych życzliwie z sympatią i okazywać dobre emocje każdego dnia, nie tylko przy okazji takich „szczególnych” jak, np. walentynki, dni w kalendarzu.

 

Dobrych relacji, wzajemnej życzliwości na co dzień życzy Samorząd uczniowski, który przygotował ten dzień przy wsparciu swojej opiekunki p. Marzeny Janusz oraz p, Joanny Puskarczyk  i p. Marty Radwańskiej.

PS: Specjalne życzenia od opiekunki SU i nauczyciela bibliotekarza – „Zakochajcie się w książkach bo są tego warte…!!!”.

Aktualności