REKRUTACJA – KOMUNIKAT DYREKTORA

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 ze względu na zagrożenie COVID-19 została przedłużona    do 27 marca 2020 r.

Ustala się następujące zasady składania wniosków.

I.

Rodzice mają obowiązek dostarczenia podpisanego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) do przedszkola, oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru po wcześniejszym tel. zgłoszeniu i uzgodnieniu daty i godziny dostarczenia.

 

Przy składaniu dokumentów proszę o dostosowanie się do wyznaczonych przez przedszkole/szkołę zasad bezpieczeństwa i higieny podczas składania wniosków.

 

II.

Dopuszcza się przesyłanie wydrukowanych, podpisanych wniosków wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentów), drogą mailową na adres przedszkola pierwszego wyboru.

Przesłany mail należy zatytułować Nabór-specustawa.

Pozostałe maile (zatytułowane w inny sposób) będą natychmiast usuwane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Zaleca się zaszyfrowanie przesłanych maili gdzie hasłem powinien być PESEL dziecka.

W treści maila proszę podać nazwisko i imię dziecka.

 

Specustawa – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

 

Przetwarzanie danych osobowych na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem .

 

 

Dane kontaktowe znajdują się na stronach przedszkoli, jak również na stronie bipstalowawola.pl w zakładce Edukacja i Zdrowie.

 

Mailowy kanał komunikacyjny jest dopuszczony WYŁĄCZNIE w okresie obowiązywania specustawy.

 

Aktualności