PROCEDURY ZWROTU I WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURY ZWROTU I WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE PANDEMII.

Zwroty wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej oraz wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny odbywać się będzie przez poszczególne klasy w wyznaczonym dniu, godzinie i sali, zgodnie z przedstawionymi  poniżej zasadami i harmonogramem oraz przy stosowaniu przez wszystkich środków ochrony, zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi w szkole procedurami.

Zwrotu podręczników może dokonać uczeń lub jego rodzic (wyłącznie osoba zdrowa, nie przebywająca na kwarantannie lub mieszkająca z osobą przebywającą na kwarantannie).

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne zestawy podręczników w dobrym stanie użytkowania.

Przed zwrotem należy dokonać przeglądu podręczników, usunąć wszelkie zaznaczenia, podkreślenia, naprawić drobne uszkodzenia.

W przypadku zagubienia lub znacznego zniszczenia podręcznika należy to zgłosić wychowawcy klasy i wskazać sposób wywiązania się z obowiązku zwrotu zagubionego lub zniszczonego podręcznika, co zostanie odnotowane w karcie imiennej ucznia.

Aby zapewnić maksymalnie bezpieczne warunki, wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny odbędzie się w tym samym dniu, w którym dana klasa dokonuje zwrotu aktualnie użytkowanych podręczników.

Zwrócone przez uczniów podręczniki będą poddane kwarantannie przez co najmniej 3 dni i dopiero po bezpiecznym okresie zostaną wypożyczone kolejnym użytkownikom.

Książki wypożyczone w bibliotece szkolnej – np. lektury,  odbierane będą od uczniów w s. 11 w wyznaczonym dla danej klasy terminie zwrotu podręczników.

Wypożyczenie książek na okres wakacji będzie możliwe w dniach 25, 26.06 ( tylko te książki, które są po okresie kwarantanny), zgodnie z obowiązującymi procedurami.

ZASADY ZWROTU I WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW.

Zwroty podręczników odbywać się będą według następujących zasad, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ochrony:

 Uczniowie danej  klasy-  wyposażeni w rękawiczki i maseczki, w małych grupach wchodzą do Sali (pozostali oczekują na korytarzu, w odpowiednich odległościach od siebie) do  wyznaczonych stolików, gdzie  zostawiają podręczniki do odbioru.

Wychowawca klasy, wyposażony w środki ochrony osobistej, sprawdza kompletność zestawu i stan podręczników, zgodnie z indywidualną kartą ucznia. Po odebraniu od ucznia  kompletnego zestawu podręczników, karta ucznia zostaje umieszczona w oddanym przez niego  zestawie.

Książki pozostają na swoich miejscach przez co najmniej 3 dni i po tym okresie dopiero będą mogły zostać wypożyczone.

Po okresie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy podręczników do wypożyczenia przez kolejne roczniki uczniów.

Po tym jak uczniowie danej  klasy zwrócą podręczniki, będą mogli udać się z wychowawcą klasy do wyznaczonej  sali po odbiór podręczników na kolejny rok szkolny.

Odbiór podręczników odbywać się będzie w następujący sposób:

Uczniowie wchodzą w małych grupach do wyznaczonej sali( pozostali oczekują na korytarzu w odpowiednich odstępach), odbierają przygotowany przez nauczyciela bibliotekarza zestaw podręczników, sprawdzają zgodność numerów z imienną kartą ucznia i podpisują ich odbiór własnym długopisem. Podpisaną kartę pozostawiają na biurku do odbioru przez nauczyciela bibliotekarza i opuszczają szkołę.

HARMONOGRAM ZWROTU I WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW

10.06.2020r. – (środa) zwrotu podręczników dokonują klasy VI, według następującego porządku:

O godz. 9:00 -Klasa VI A dokonuje zwrotu podręczników w Sali nr 12,

O godz. 10:00 – klasa VI B w Sali nr 18,

O godz. 11: 00 – klasa VI C w Sali nr 12.

Zwroty odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami w obecności wychowawcy klasy. Kwarantanna zwróconych podręczników – (od 10.06- do 19.06.2020r).

Klasy VI będą mogły wypożyczyć podręczniki do klasy VII w pierwszych dniach września – nowe podręczniki.

 

Klasy VIII dokonają zwrotu podręczników po ostatnim egzaminie,

w dniu 18.06.2020r ( czwartek).

Ok. godz. 11:00-

Klasa VIII A oddaje podręczniki w Sali nr 29,

Klasa VIII B oddaje podręczniki w Sali nr 20,

Klasa VIII C oddaje podręczniki w Sali nr 28.

Zwroty odbywają się w obecności wychowawcy klasy, zgodnie z wyżej opisaną procedurą. Kwarantanna zwróconych podręczników – ( od 18.06- do 23.06.2020r).

 

19.06.2020r.(piątek) – zwrotu podręczników dokonują klasy V, według następującego porządku:

O godz. 9:00- Klasa VA oddaje podręczniki w Sali nr 22.

O godz. 10:15 – klasa VB oddaje podręczniki w Sali nr 25.

O godz. 11:15 – klasa V C oddaje podręczniki w Sali nr 22.

Zwroty odbywają się zgodnie z procedurami, w obecności wychowawcy klasy. Kwarantanna podręczników (od 19.06- do 24.06.2020r).

Po oddaniu podręczników, uczniowie klas V wypożyczają podręczniki do klasy VI, w wyznaczonych salach:

Klasa V A i V C – kolejno, odbiera podręczniki w Sali nr 12,

Klasa V B odbiera podręczniki w Sali nr 18.

Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu, zgodność numerów z kartą imienną ucznia, podpisują i zostawiają kartę na biurku w danej Sali.

23.06.2020 ( wtorek) zwrotu podręczników dokonują uczniowie klas VII.

O godz. 9:00–           klasa VIIA  w  Sali nr 7

O godz. 11:00-        klasa VII B w Sali nr7.

Zwroty odbywają się zgodnie z procedurami, w obecności wychowawcy klasy.

Po oddaniu podręczników, uczniowie klas VII wypożyczają podręczniki do klasy VIII, w wyznaczonych salach:

Klasa VII A wypożycza podręczniki w Sali nr 20,

Klasa VII B wypożycza podręczniki w Sali nr 29.

Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu, zgodność numerów  z kartą imienną ucznia, podpisują i zostawiają kartę na biurku w danej Sali, do odbioru przez nauczyciela bibliotekarza.

24.06.2020. ( środa) – zwrotu podręczników dokonuje klasa IV A w Sali nr 22 – o godz. 9:00. Również w tej Sali, w tym samym dniu uczniowie wypożyczają podręczniki do klasy V, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Klasy I – III

Wychowawcy klas II i III w ustalonym przez siebie terminie odbierają podręczniki od uczniów zgodnie z wykazami i po co najmniej 3- dniowej kwarantannie  przekazują:

Klasa III A przekazuje podręczniki do Sali 17 – wychowawcy  klasy II B,

Klasa III B przekazuje podręczniki do Sali nr 11 – wychowawcy klasy II A.

Uczniowie obecnych klas III, odbiorą podręczniki do klasy IV w pierwszych dniach września- nowe podręczniki.

Klasa II A przekazuje podręczniki do Sali nr 7 – wychowawcy klasy I A,

Klasa II B przekazuje podręczniki do Sali nr 14 – wychowawcy klasy I B.

W wyznaczonym przez siebie terminie, wychowawcy tych klas przekazują podręczniki uczniom lub ich rodzicom.

Wychowawcy klas I odbierają podręczniki od uczniów i przekazują do biblioteki szkolnej.

 

 

 

HARMONOGRAM ZWROTU I WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS IV – VIII.

  

Dzień

 

 

Zwroty Wypożyczenia
klasa godzina sala godzina sala
10.06.2020  środa

 

VI AVI B

VI C

   9:0010:00

11:00

1218

12

W miesiącu wrześniu 2020- nowe podręczniki

18. 06. 2020  czwartek

 

VIII AVIII B
VIIIC
11:0011:00

11:00

2920

28

 
19.06 .2020  piątek V AV B

V C

 9:0010:15

11:15

2225

22

Ok.10:00ok. 11:15

Ok. 12.15

1218

12

23.06 .2020   wtorek VII AVII B   9:0011:00 77 Ok.10:00ok.12:00 2029
 24.06.2020   środa IV A  9:00 22   22

 

 

Książki wypożyczone w bibliotece szkolnej – np. lektury,  odbierane będą od uczniów w s. 11 w wyznaczonym dla danej klasy terminie zwrotu podręczników.

Wypożyczenie książek na okres wakacji będzie możliwe w dniach 25, 26.06 ( tylko te książki, które są po okresie kwarantanny), zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Aktualności