Wybory do Samorządu Uczniowskiego

„Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem szkolnej demokracji”

W dniu 5  października  2018 roku odbyły się wybory do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Celem akcji była próba przygotowania uczniów klas IV-VIII do pełnienia  w przyszłości ważnych ról społecznych, kandydata do urzędu, wyborcy. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w dniach od 1- 3 października 2018 roku w formie plakatów z programem wyborczym oraz zdjęciem pretendenta. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły, uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów.

Ostatecznie w wyniku wyborów powszechnych na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybrano:

Jakuba  Bukowego  – z klasy VIII b

Zastępcą przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego została:

Gabriela   Górz  – z klasy VIII a

Pełnienie zaszczytnej funkcji sekretarza obejmuje:

Szymon   Zaręba  – z klasy VIIb

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM  I  ŻYCZYMY  DALSZYCH SUKCESÓW !

Pozostałym kandydatom nadajemy  tytuł honorowych członków Samorządu Uczniowskiego i pełnienie wiodących funkcji w poszczególnych dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania Samorządu Uczniowskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom. Dziękujemy głosującym za wysoką frekwencję,  a zwycięzcom życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Jakubowi   Bukowemu                                           (przewodniczącemu)

Gabrieli   Górz                                                  (z-ca przewodniczącego)

Szymonowi   Zarębie                                                    (sekretarzowi)

Zapraszamy wszystkich do współpracy

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Smagała

Dorota Zagulska

 

Aktualności