“Uczmy się kochać ludzi”. 2017-Rokiem Wolontariatu.

W lutym szukamy wzorców zachowań i autorytetów.
Chcemy uczyć się z pasją . Zadawać ważne pytania o pochodzenie dobra . Rozwijać siłę ducha. Doskonalić się w sztuce pomagania innym, rozumienia się nawzajem, okazywania sobie szacunku
i empatii.
Pytamy o postaci z życia , które dokonują prometejskich czynów. Pragniemy je naśladować w działaniu. Tak , jak potrafimy i na ile-w naszym wieku –możemy.
Przy okazji lekcji mitologicznych w piątych klasach , w kontekście mitu o Prometeuszu, zapytaliśmy , czy i dzisiaj potrafimy wskazać osoby, które kierują się w życiu takimi wartościami , jak dobro, miłość, praca na rzecz innych, bezinteresowność, empatia. A ich postawa zasługuje na miano prometejskiej.
Dużo czasu poświęciliśmy na rozmowę o Wolontariacie. Sami zapragnęliśmy wziąć udział w tym dziele. Staraliśmy się wsłuchać w słowa , które uczyniono mottem szkolnych działań w Roku Wolontariatu” Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony, ale musi żyć też dla drugiego człowieka (A.Zalewska, minister edukacji) Kto, jak nie My , miałby wcielać tę myśl w działanie. Znamy przecież wartość pomagania, wpisaną w przesłanie patrona naszej szkoły Wacława Górskiego :
,,Tylko życie przeżyte dla innych warte jest , by je przeżyć”
Lekcje okazały się świetną okazją do poszukiwania w źródłach informacji o wybranych postaciach. Korzystania z różnorodnych form współczesnej biografistyki, od biogramu do biografii w formie listów, wywiadu, wspomnień , czy biografii literackiej.
Oto , jakie postaci uczniowie uczynili swoimi autorytetami w sztuce pomagania innym :
Jerzy Owsiak ( tę postać wybrała najliczniejsza grupa uczniów ) , Matka Teresa z Kalkuty,Marek Kotański, Jan Paweł II (…) , Janusz Korczak, Janina Ochojska.
Jesteśmy przekonani , że wyrażony przez uczniów podziw dla działań na rzecz drugiego człowieka, zamieni się w działanie . A nasi uczniowie będą kontynuować dzieło Wolontariuszy.

Oto fotorelacja z lekcji języka polskiego w Vb i Va.

Aktualności