Sprzątanie Świata 2016

W dniu 16 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji   ,, Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Do udziału w akcji zachęcała uczniów przygotowana wcześniej gazetka na korytarzu szkolnym.

Uczniowie klas III c, III b,IV a, V a oraz VI a zaopatrzeni w rękawice ochronne i plastikowe worki, pod opieką nauczycieli p. Elżbiety Sarzyńskiej, p.Anety Tietze, p. Anny Skorupy i p. B. Paterek oraz p.I.Gamrackiej – Kaczor sprzątali teren wokół szkoły, Domu Kultury i okoliczny park. Zebrane odpady tj. makulaturę, plastik i odpady komunalne uczniowie na miejscu segregowali do odpowiednich worków.

Przed wyjściem w teren nauczyciele będący odpowiedzialni za poszczególne klasy zapoznali uczniów z zasadami zachowania podczas trwania akcji zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami.

Aktualności