Majowy apel patriotyczny

W ramach wychowania patriotycznego i przygotowywania uczniów do udziału w uroczystościach państwowych w dniu 11.05.2017 odbył się w szkole kolejny apel, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. Podczas spotkania wysłuchaliśmy kilku informacji historycznych, odśpiewaliśmy Hymn Państwowy i Rotę. Takie apele będą odbywać się w szkole 11 dnia każdego miesiąca.

 

Aktualności