Klasa na medal!

Dnia 7 czerwca 2016r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie wszystkich klas I – VI, na które zaprosił uczniów i nauczycieli Samorząd Uczniowski w celu podsumowania swojej pracy i projektu Bezpieczna Przerwa.

   Część artystyczną apelu przygotowała klasa Va z wychowawczynią p. Martą Radwańską, spotkanie poprowadzili uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski pod opieką   p. E. Sarzyńskiej. Podczas spotkania pani pedagog M. Jarocka Reczek omówiła zasady postępowania w czasie przerwy a pani Kasia – szkolna higienistka opowiedziała uczniom o wpływie hałasu na zdrowie, najczęstszych szkolnych urazach i sposobach zapobiegania im.

   Podsumowaniem spotkania było ogłoszenie wyników całorocznego szkolnego konkursu Klasa na Medal, oto wyniki:

 

I miejsce, tytuł Klasy na Medal, dyplom, puchar przechodni i czek na kwotę 500 zł ufundowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców zdobyła klasa IV b z wychowawcą     p. J. Sochą

 

II miejsce klasa V a z wychowawcą p. M. Radwańską

III miejsce klasa IV a z wychowawcą p. A. Skorupą

 

tytuł Punktualnej Klasy otrzymała klasa IV b

tytuł Klasy wzorowo reprezentującej szkołę w mundurku szkolnym –klasa IV a

tytuł Ekologicznej Klasy za największą ilość zebranej makulatury– klasa II b z p. I Gamracką – Kaczor

wyróżnienie za zaangażowanie i udział w konkursach organizowanych przez SU otrzymały klasy III a z p. D. Łasicką i II c z p. B. Paterek

 

Tytuł Prymus Roku otrzymał Kacper Piotrowski z klasy IV b

Tytuł Wzorowe Czytanie za największą liczbę przeczytanych książek z biblioteki szkolnej otrzymał Michał Sojka z klasy IV c

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Samorząd Uczniowski

Aktualności