STOP agresji!

27 listopada w sali gimnastycznej odbyła się akademia zwieńczająca szkolną akcję pt. “STOP AGRESJI”
W ramach akcji przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety dotyczące przemocy w szkole . W klasach, podczas godzin wychowawczych odbyły się tematyczne zajęcia . Akademię przygotowali uczniowie z klas starszych pod opieką pani Marty Radwańskiej oraz Elżbiety Sarzyńskiej. Mówiliśmy o formach przemocy, podkreśliliśmy fakt, że przemoc to nie tylko bicie, ale też przezywanie, obrażanie, niszczenie cudzej własności oraz obraźliwe wpisy w Internecie. Uczniowie przedstawili scenki sytuacyjne, dotyczące zachowań agresywnych . Każda scenka była omawiana przez panią pedagog , która podpowiadała co zrobić w gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji. Pan Andrzej Walczyna z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przedstawił konsekwencje stosowania przemocy wobec innych. Zwrócił uwagę na coraz częstsze przypadki cyberprzemocy. Nasz szkolny duszpasterz ks. Michał Prokopiw odwołał się do szanowania bliźniego jak siebie samego. Samorząd Szkolny ogłosił konkurs na plakat, wierszyk lub rymowankę, które będą nawiązywać do hasła STOP agresji . Na zakończenie wszyscy uroczyście obiecali ,że będą się starać być dobrymi ludźmi oraz złożyli swój podpis pod hasłem „ Nie zgadzam się na przemoc”.

Aktualności