II Sejmik Korczakowski pt. ” Co począć z wulgaryzmami ? ”

9 czerwca z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowano  II Sejmik Korczakowski pt. Co począć z wulgaryzmami ? Temat  tegorocznego sejmiku nawiązywał do szkolnej akcji przeciwdziałania agresji i wulgaryzacji języka.

Obradom sejmiku przewodniczyła Marszałek Sejmiku – uczennica klasy VI a – Zuzanna Zaguła.

Za najważniejszy punkt wydarzenia należy uznać wystąpienia posłów- reprezentantów klas IVb, Vb, VIa. Posłowie w swoich mowach wskazywali przyczyny agresji słownej , dowodzili  negatywnych skutków  używania przemocy słownej  w mowie czynnej i cyberprzestrzeni. Reprezentanci klas przedstawili wypracowane w klasach pomysły  przeciwdziałające przemocy słownej. Zaproponowali  sposoby propagowania w szkole kultury słowa i zachowania. Równie ciekawe, jak cześć merytoryczna sejmiku , były występy artystyczne uczniów ; recytacje wierszy i  poetycki List otwarty do ludożerców.              Inicjatorem przedsięwzięcia była M. Janusz- nauczyciel języka polskiego  oraz uczniowie klasy Vb.  Gośćmi  honorowymi  Sejmiku były panie dyrektor M. Kalinka i wicedyrektor G. Merkiel.

W komisji eksperckiej pracowała pani J. Puskarczyk- nauczyciel bibliotekarz i pedagog.  Wystąpienia uczniów i projekty reform opublikowane zostaną w Szkolnym Biuletynie Sejmikowym.

Tu prezentujemy tylko Rezolucję sejmiku , podsumowującą  II Sejmik Korczakowski :

Rezolucja II Sejmiku Korczakowskiego

Temat :  Co począć z wulgaryzmami ?

 

Głośno i zdecydowanie przeciwstawiamy się wulgaryzacji języka. Pragniemy zachęcić naszych uczniów, rodziców oraz  nauczycieli do propagowania w naszym środowisku kultury języka i zachowania. Chcemy, by życzliwość , otwartość w stosunku do drugiego człowieka wyróżniała nas wśród innych.

Znając moc słów , które uskrzydlają, przytulają, budują szacunek dla drugiego człowieka, pragniemy zachęcić wszystkich do ich używania.

Uczniowie :

Nie pozwólcie panoszyć się  słowom, które ranią, wyzwalają agresję !

Nie okradajcie się z możliwości opowiadania o sobie i świecie  pięknym językiem.

Pamiętajcie, jak was widzą – i słyszą – tak was piszą.

Mówcie do siebie tak, jak byście chcieli , by mówili do was inni.

sejmik_11 jsejmik_jako 1 sejmik_2 sejmik_3 sejmik_4 sejmik_5 sejmik_6 sejmik_7 sejmik_8 sejmik_9 sejmik_10

Aktualności