Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy III a uczestniczyli w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” powstałym z inicjatywy Jurka Owsiaka. Głównym celem programu jest zapoznanie uczniów z etapami i schematami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie w przystępny sposób zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
W szkoleniu prowadzonym przez panią pedagog Małgorzatę Jarocką- Reczek oraz panią Beatę Paterek, wykorzystano fantomy do resuscytacji, podręczniki, filmy oraz inne materiały dydaktyczne, bezpłatnie przekazane szkole przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na potwierdzenie zdobytych wiadomości i umiejętności, dzieci otrzymały Certyfikat ukończenia szkolenia. Gratulujemy !

Aktualności