Ratujemy i uczymy ratować

Kolejne dwie klasy ukończyły kurs pierwszej pomocy w ramach programu Ratujemy i uczymy ratować prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uczniowie klasy 2 a, oraz 2 c, pod okiem pedagoga szkolnego ( pani Małgorzaty Jarockiej –Reczek , która jest także instruktorem w zakresie  nauki udzielania pierwszej pomocy), wzorowo zdali egzamin z wezwania pomocy, oceny stanu poszkodowanego, sprawdzeniu oddechu, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej oraz  resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  Dużo rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa  w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia  kursu, dodatkowo  każdy uczeń uczestniczący w programie będzie miał wpis na świadectwie informujący o ukończeniu szkolenia wraz z hologramem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gratulujemy!!!

Aktualności