English is FUN

8 maja 2014 roku odbyła się w naszej szkole VI – edycja Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „English is Fun” . Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Stalowa Wola i odbywa się na trzech poziomach odpowiadającym poszczególnym klasom. Od kilku lat w każdej edycji konkursu gościmy w naszej szkole 54 uczniów, którzy wykazują bardzo duże zainteresowanie konkursem. Organizatorem i inicjatorem konkursu miejskiego jest nauczycielka języka angielskiego pani Dorota Paleń – Zagulska. Konkurs rozbudził w najmłodszych uczestnikach chęć dalszej, samodzielnej nauki języka angielskiego. Każda szkoła z terenu miasta reprezentowana była przez sześciu przedstawicieli, po dwóch uczniów z każdej kategorii wiekowej. Konkurs miał formę testu zgodnego z zatwierdzonym przez MEN programem nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej, jednakże wykraczał poza ramy programowe. Uczniowie z klas I- III z rejonu miasta, sukcesywnie od 2009 roku uczestniczą w konkursie Englis is Fun.
Poniżej testy z tegorocznej edycji konkursu English is Fun

klasa I_2014

klasa II 2014

KLASA III 2014

Aktualności