Uzupełnienie dokumentacji przetargowej

PSP.1.3132.01.2013 Stalowa Wola, 17.06.2013 r.

 

 

WSZYSCY OFERENCI

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli”.

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zamieszcza na swojej stronie internetowej uzupełnienie dokumentacji w pliku – Opisy techniczne.

Opisy techniczne

 

Aktualności